A mund ta gjeni gabimin në këtë foto brenda një minute?


Sipas psikologëve, personat të cilët mund të konsiderohen si gjeni kanë aftësinë që të dallojnë gjëra që pjesa tjetër e njerëzve nuk i vënë re fare. Shumë prej tyre janë të dhënë pas detajeve dhe sigurisht nuk u shpëton asgjë.

Ata i kushtojnë një rëndësie të madhe detajeve, në krahasim me njerëzit e tjerë që u duken të parëndësishme. Falë vëmendjes së tij ndaj detajeve, Sherlock Holmes ia doli të zgjidhte krimet që dukeshin pa zgjidhje. Aftësia për të parë edhe detajet më të vogla është mjaft e dobishme.

Në këtë artikull, do të gjeni disa foto që nuk kërkojnë njohuri në matematikë ose shkencë, por që sfidojnë vëmendjen tuaj. Ky test u krijua me ndihmën e disa ilustratorëve dhe tregon se sa i vëmendshëm jeni. Çdo fotografi përmban një gabim. Sa shpejt mund ta gjeni atë?


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *