Çajtorja e parë vetëm për gra, në Drenas – Ndiqeni përgjigjet e burrave se çfarë mendimi kanë për këtë çajtore


Çajtorja e parë vetëm për gra, në Drenas – Ndiqeni përgjigjet e burrave se çfarë mendimi kanë për këtë çajtore

Nje cajtore e hapurvetem per gra nedrenas,por Atv e beri nje ankete te burrave se si u pergjigjen ato do te haboteni


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *