Mrekulli e ALLAHUT, Plaku nis Ezanin përmbytja që vinte drejt tyre ndryshoi rrugën.VIDEO


Gjat disa vershimeve te medha nje plak fillon te theret Ezanin ndersa perbytja qe vinte drejt tyre ndryshon rrugen SubhanAllah metevertet kjo eshte nje mrekulli.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *